اسکانیا

نمایش 21–38 از 38 نتیجه

20/200/000 تومان20/500/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

فلایویل اسکانیا

6/000/000 تومان
3/500/000 تومان39/000/000 تومان
12/800/000 تومان13/500/000 تومان
2/900/000 تومان3/500/000 تومان

پمپ روغن باد

اویل پمپ اسکانیا

2/100/000 تومان2/300/000 تومان
8/900/000 تومان9/200/000 تومان
3/300/000 تومان3/900/000 تومان
9/800/000 تومان11/500/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

بوش پیستون اسکانیا قدیم

33/500/000 تومان48/400/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

بوش پیستون اسکانیا

36/000/000 تومان325/000/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

رینگ موتور اسکانیا قدیم

4/200/000 تومان4/840/000 تومان
8/500/000 تومان9/800/000 تومان
24/000/000 تومان33/000/000 تومان

توربو و اینترکولر

توربو و لوازم سوپر اسکانیا

12/500/000 تومان19/000/000 تومان
11/200/000 تومان15/000/000 تومان

دیفرانسیل گاردان

دیفرانسیل اسکانیا قدیم

73/000/000 تومان96/000/000 تومان