سیم گاز و دنده ایسوزو

900/000 تومان1/500/000 تومان