اسکانیا 113

در حال نمایش 17 نتیجه

2/650/000 تومان3/000/000 تومان

پمپ روغن باد

پمپ کلاچ اسکانیا

2/200/000 تومان8/000/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

فلایویل اسکانیا

6/000/000 تومان
3/500/000 تومان39/000/000 تومان
2/900/000 تومان3/500/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

شاتون و بوش اسکانیا قدیم

1/200/000 تومان1/300/000 تومان
8/900/000 تومان9/200/000 تومان
3/300/000 تومان3/900/000 تومان
9/800/000 تومان11/500/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

بوش پیستون اسکانیا قدیم

33/500/000 تومان48/400/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

رینگ موتور اسکانیا قدیم

4/200/000 تومان4/840/000 تومان
8/500/000 تومان9/800/000 تومان

سیستم خنک کننده

رادیاتور اسکانیا قدیم

24/000/000 تومان33/000/000 تومان
11/200/000 تومان15/000/000 تومان

دیفرانسیل گاردان

دیفرانسیل اسکانیا قدیم

73/000/000 تومان96/000/000 تومان