دانگ فنگ البرز 375

نمایش 1–20 از 24 نتیجه

سایر کامیون ها

گیربکس دانگ فنگ

35/000/000 تومان48/000/000 تومان

سایر کامیون ها

موتور دانگ فنگ

165/000/000 تومان250/000/000 تومان

سیستم هیدرولیک و فرمان

پمپ فرمان دانگ فنگ و البرز

300/000 تومان

سیستم هیدرولیک و فرمان

پمپ جک اتاق دانگ فنگ و البرز

2/400/000 تومان
250/000 تومان14/500/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

کیت بوش پیستون دانگ فنگ و البرز

5/300/000 تومان
400/000 تومان2/500/000 تومان
180/000 تومان24/500/000 تومان
1/000/000 تومان33/500/000 تومان
1/050/000 تومان11/000/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

سیلندر موتور دانگ فنگ و البرز

58/000/000 تومان
780/000 تومان3/800/000 تومان