کامیونت مینی بوس

نمایش 1–20 از 29 نتیجه

9/500/000 تومان

کامیونت مینی بوس

توربو و لوازم سوپر الوند

6/500/000 تومان

کامیونت مینی بوس

توربو و لوازم سوپر بادسان

6/200/000 تومان

سرسیلندر و لوازم

سرسیلندر ایسوزو

192/000/000 تومان

میل لنگ میل سوپاپ

میل لنگ ایسوزو

22/000/000 تومان63/800/000 تومان

پمپ روغن باد

پمپ ترمز ایسوزو

2/650/000 تومان12/100/000 تومان
350/000 تومان800/000 تومان

سرسیلندر و لوازم

سیت و گاید سوپاپ ایسوزو

3/000/000 تومان
230/000 تومان1/600/000 تومان

میل لنگ میل سوپاپ

میل سوپاپ و بوش ایسوزو

1/500/000 تومان4/200/000 تومان
2/400/000 تومان9/600/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

شاتون و بوش ایسوزو

1/800/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

یاتاقان ثابت متحرک ایسوزو

600/000 تومان800/000 تومان

سیلندر و لوازم تعمیر

رینگ موتور ایسوزو

6/600/000 تومان

کامیونت مینی بوس

بوش موتور ایسوزو

5/400/000 تومان24/800/000 تومان

قطعات الکترونیکی

دینام و استارت ایسوزو

6/000/000 تومان10/000/000 تومان

سرسیلندر و لوازم

سر سیلندر کاویان

17/500/000 تومان19/300/000 تومان
800/000 تومان6/600/000 تومان

موتور گیربکس دیفرانسیل

سیلندر و موتور ایسوزو

200/000/000 تومان